Odmeny – veľké množstvo odmien! Buď to bude bonus alebo osobné prekvapenie – s každým postupom v leveli je pravdepodobné, že budeš milou správou informovaný/á o spontánnej výhre. A my sa tešíme, keď sa budeš zo svojej odmeny tešiť!


Zohľadni prosím, že nie každý postup v leveli je automaticky spojený s odmenou – odmeny sa odovzdávajú podľa určitého systému pri dosiahnutí určitého stupňa a niekedy aj celkom spontánne, keď si napr. level dosiahol/a v rekordnom čase.