GameTwist aplikácia prevezme nastavenie jazyka tvojho mobilného zariadenia.