Παρόλο που στην GameTwist γίνονται όλα τα απαραίτητα και λεπτομερή τεστ, είναι πιθανό να προκύψουν σφάλματα που δεν ήταν δυνατό να προβλέψουμε. Εάν προκύψει κάποιο άγνωστο σφάλμα τότε στέλνεται αυτόματα ένα μήνυμα στο τμήμα υποστήριξης προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.


Σε παρακαλούμε να κάνεις επανεκκίνηση της GameTwist ή να ξαναδοκιμάσεις αργότερα. Σε περίπτωση που το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, τότε σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις απευθείας με το τμήμα υποστήριξης.