Přináší spoustu odměn! Bonusy či osobní překvapení – s každým postupem do další herní úrovně získáte šanci na spontánní výhry. A nás těší, že máte z těchto odměn radost!


Avšak ne každý postup do další herní úrovně s sebou automaticky přináší odměnu. Tyto odměny jsou hráčům poskytovány na bázi určitých milníků a někdy také zcela spontánně, např. když se vám podaří dosáhnout další herní úrovně v rekordním čase.