Lhůta pro další časový bonus jsou vždy čtyři hodiny. Jakmile si svůj bonus vyzvednete, začne tato lhůta běžet znovu.